Hindi man natin nagawang isalba lahat ng litrato... - Plethora of love